Privacy


foto 8

 

Alles wat in onze gesprekken ter tafel komt, blijft tussen ons.

Als algemeen geestelijk verzorger heb ik een goed beschermd ambtsgeheim.

U mag en kunt  er op rekenen dat ik zeer zorgvuldig met u en met wat u mij vertelt, zal omgaan.