Okke Wisse – counseling & coaching

Evenwicht is een beweging…

Vrij naar vele wijsgeren

 

De waarheid onder ogen zien, maar er niet van wakker liggen.

Vertrouwen zonder goedgelovigheid.

Loyaal  zijn en oprecht blijven.

Erbij horen én je onderscheiden.

Zekerheid zonder sleur.

De blik op morgen, maar het verleden niet vergeten.

Nabijheid én vrijheid.

 

Een mens is een evenwichtskunstenaar.

Meestal lukt het om op eigen kracht je evenwicht te bewaren of te hervinden.

Soms niet. Dan ben je tijdelijk of voor langere tijd uit balans.

Wellicht kan een counselingsgesprek uitkomst bieden.