Counseling


foto 6

 

Counseling (soms ook wel als counselling geschreven) is een laagdrempelige vorm van hulpverlening. Letterlijk vertaald uit het Engels betekent het raadgeven. (Wikipedia)

Counseling gaat een stap verder dan coaching, maar is geen psychotherapie.

Diagnoses worden niet gesteld en de agenda wordt door u bepaald.